Zonneparken op een dak of veld

Nederland Opgewekt gelooft in een gezonde energievoorziening. Wij ontwikkelen, plaatsen en exploiteren zonnepanelen in heel Nederland die groene stroom leveren.

Wij voegen locatie, techniek en geld samen, altijd met een positieve, opgewekte kijk op de toekomst. Ons doel daarbij is om ook zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van duurzame energie door het bieden van een aantrekkelijk rendement en door een deel van onze winst te besteden aan het versnellen van de energietransitie.

Vaak krijgen wij de vraag: moet je daar wel goede landbouwgrond voor gebruiken? onze projecten bieden een oplossing voor grond die niet optimaal benut is door duidelijke meerwaarde te bieden. Daarnaast is het nu zaak alle zeilen bij te zetten in de energietransitie. Daken en gronden moeten zo snel mogelijk gebruikt worden om stroom op te wekken.  

Nederland Opgewekt helpt eigenaren van dak- of grondlocaties en bedrijventerreinen.

Wij geven advies over de haalbaarheid, vragen subsidie aan, regelen de financiering, realisatie en exploitatie.

U profiteert direct van goedkope zonnestroom en extra inkomsten uit dakhuur of grondpacht. 

Duidelijk verhaal voor dak- en grondeigenaren

U wilt gebruik maken van de energie die op uw dak of perceel valt. Zonder poespas. 

Een project van Nederland Opgewekt is duidelijk, transparant en van de hoogste kwaliteit.

Wij ontzorgen u volledig en onze aanpak is erop gericht om onze klanten te laten profiteren van duurzame zonnestroom en extra inkomsten.

Wilt u verduurzamen én extra inkomsten genereren

Neem contact met ons op. Wij geven vrijblijvend advies over de te verwachten opbrengsten en de planning om gebruik te maken van uw dak of grond voor het opwekken van zonnestroom.

Projecten

Daken

Wij realiseren en exploiteren 30 MWp met zonnestroom-installaties op 50 daken van verschillende ondernemingen, waarbij de stroom deels geleverd kan worden aan de bedrijven zelf. De beschikbare daken worden optimaal benut voor het opwekken van duurzame elektriciteit, die ook door overigen gebruikt kan worden. Voor de deelnemende bedrijven is er stroom uit eigen dak beschikbaar.

Meer info kunt u binnenkort zien bij bekijk projecten.

 

Velden

Wij zijn doende met het ontwikkelen (o.a. vergunningaanvragen), realiseren en exploiteren van in totaal ongeveer 47 MWp met zonnestroom-installaties op 6 velden van verschillende agrariers en grondeigenaren, waarbij de stroom zeer beperkt geleverd kan worden aan de agrariers zelf. De beschikbare velden worden landschappelijk ingepast en optimaal benut voor het opwekken van duurzame elektriciteit, die in principe aan het net wordt geleverd. Op sommige locaties wordt meervoudig grondgebruik toegepast.

Meer info kunt u binnenkort zien op bekijk projecten.

Vragen?

neem gerust contact met ons op.

ir. Charles Smeets

charles@nederlandopgewekt.nl

06 50225457

ir. Corné van Alphen

corne@nederlandopgewekt.nl

06 55840406